Skip to main content

SOLUTION DESIGN

Interne logistieke processen bij zorginstellingen

Hospital Logistics heeft door de jarenlange ervaring met verschillende klanten zeer veel expertise opgebouwd met betrekking tot interne logistieke processen bij zorginstellingen, niet alleen de algemene, maar ook specifieke stromen, zoals OK-logistiek. We komen er immers dagelijks mee in contact en bekijken het als een continu proces om deze op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

Consulting

Deze expertise willen wij graag delen met anderen en daarom bieden wij diensten aan onder de vorm van consulting. Samen met de zorginstelling analyseert het Engineering Team van Hospital Logistics de huidige situatie op basis van data, bezoeken en interviews. Hierbij worden knelpunten en verbeterpunten aan het licht gebracht. Vervolgens, brengt het advies uit over optimalisering van de interne processen en bekijkt eveneens hoe Hospital Logistics kan bijdragen tot het efficiënter organiseren van deze stromen. Dit alles wordt geconsolideerd in een business case waar alle kosten en baten worden vergeleken.
Het Engineering Team wordt doorheen de volledige organisatie ook betrokken bij interne optimalisatietrajecten. Enerzijds bieden zij een meerwaarde door inzicht op de verschillende logistieke vraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden tijdens consultancy-opdrachten, anderzijds zijn ze daardoor op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen Hospital Logistics die ze kunnen meenemen tijdens de uitvoering.
 • Data-analyse

  We analyseren de huidige situatie van de zorginstelling aan de hand van de beschikbare data.
 • In-depth interviews

  We voeren uitgebreid gesprekken met de mensen en volgen mee in de operatie om helder zicht te krijgen op alle processen.
 • SWOT-analyse

  We brengen de knelpunten en verbeterpunten aan het licht.
 • Verbetervoorstel

  We formuleren onze verbeteringen en overlopen deze met jou om de haalbaarheid te toetsen.
 • Hospital logistics

  Samen bekijken we waar de verticale integratie die HL biedt een meerwaarde kan zijn voor jouw supply chain.
 • Business case

  Het resultaat bundelen we in een business case waarin de financiële en kwalitatieve aanbevelingen worden uitgezet.
Hospital Logistics in samenspraak

In samenspraak

Onze consulting gebeurt altijd in samenspraak met de zorginstelling: we werken steeds samen een plan van aanpak uit. We geven een beschrijving van de impact en becijferen de huidige logistieke werking van je zorginstelling versus een optimale logistieke werking. Daardoor zijn de cijfers voor beide partijen aanvaardbaar en betrouwbaar.

Objectief en vertrouwelijk

De neutraliteit van Hospital Logistics geeft aan je zorginstelling de garantie dat onze studie objectief en vertrouwelijk zal gebeuren. We vallen terug op een reële representatieve basis van ervaringen, databestanden en “best practices”. Op die manier kunnen we als een ‘logistiek kenniscentrum’ fungeren voor de verdere ontwikkeling van je toekomstige projecten.
Hospital Logistics Objectief en vertrouwelijk
Hospital Logistics Goede benchmark

Goede benchmark

Door gebruik te maken van cijfers uit voorgaande studies en bestaande klanten, kunnen we ook een goede benchmark uitvoeren. Betrouwbaarheid van het resultaat en de dagdagelijkse samenwerking met onze klanten zijn onze extra troeven.

Implementatie

Wanneer een zorginstelling ervoor kiest samen te werken met Hospital Logistics, zal eveneens het Engineering Team jullie begeleiden. Indien er als voortraject een consultingopdracht is uitgevoerd, zal HL er maximaal op toezien dat alle gewonnen informatie overgedragen wordt naar dit project. Het beidt immers een zeer grote meerwaarde dat de project manager van Hospital Logistics het interne reilen en zeilen van de zorginstelling zeer goed kent. Op die manier kan onmiddellijk de juiste focus gelegd worden. Hospital Logistics heeft de afgelopen jaren bewezen dat het implementatietraject succesvol is, met maar liefst 17 ziekenhuizen en 30 WZC’s op te starten sinds 2009. De begeleiding gebeurt dan ook door ervaren project managers die kunnen terugvallen op een multidisciplinair team van logistieke experten en personen met een medische achtergrond, zodat alle aspecten de juiste aandacht krijgen. De basis van deze implementaties is de DAP, “Dossier van Afspraken en Procedures”, dat volledig doorlopen wordt als voorbereiding. Bij mogelijke overname van voorraad, kiest HL voor een ‘big bang’ waarbij de verhuis en opstart in één weekend gebeurt, aan de hand van een Verhuisdraaiboek.
Karolien Vleugels

Ik help u graag verder

Karolien Vleugels
Solution Design Manager, Business unit Manager Residential & Supplier Care.
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • +32 494 89 45 38
 • +32 16 47 98 38

Een duurzame onderneming
is onze drive

"Dankzij regelmatig overleg kunnen bronnen van ergernis op de afdelingen worden verholpen. Door in de toekomst te blijven registreren wat onze noden zijn, krijgt Hospital Logistics een reëler beeld van onze behoeften en kunnen ze hun stockbeheer aanpassen."

Hospital Logistics Klanten

Klaar om te starten?

Vraag ons vrijblijvend advies over de beste oplossing.


Copyright © Hospital Logistics | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Klokkenluider

To top